Category Archives: Allmänt

Ålgräs

De grunda bottenområdena i Kristianstad kommun har höga naturvärden. Undervattenslandskapet består av mjukbotten med fina sjögräsområden, omväxlande med hårdare botten med stenar och hällar bevuxna med rikligt med blåstång i hela området och även med sågtång i de södra delarna. Området är … Continue reading

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Ålgräs

En klunk vatten

Saltvatteninflödena minskar utbredningen av syrefria bottnar. Våra kollegor på södra sidan (havsforskarna i Warnemünde) har koll på saltvatteninflödena till Östersjön. Två gånger har sådan inflöden skett under 2014 – det var ett bra år, inflödena har varit sällsynta sedan 80-talets mitt! Uppdatering: … Continue reading

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för En klunk vatten

Forskning

Lunds universitet har många forskare som arbetar med havet på olika sätt. Den senaste veckan har ett par av dem uppmärksammats – och vi vill inte vara sämre. Du kan hitta fler havsforskare på Lunds universitets webbsida Havsportalen. Daniel Conley, … Continue reading

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Forskning

Hur hittar man till Havets dag?

Vi har fått frågor om bästa vägen till Snickarhaken om man kommer med bil. Det trevligaste är såklart att inte ta bilen, utan att cykla eller promenera 🙂 men annars går det att titta på denna karta, så ser du var det ligger. Ett … Continue reading

Posted in Allmänt, Havets dag | Kommentarer inaktiverade för Hur hittar man till Havets dag?

Sarkofagvraket

I gamla tider sade man vid Jeppa-Glansas åladrätt. Idag skulle vi nog säga strax söder om Revhaken, vid Äspet. Där ligger det så kallade Sarkofagskeppet. Det är väl känt att det ligger där, och man har tidigare både fotograferat och … Continue reading

Posted in Allmänt, Fältveckan | Kommentarer inaktiverade för Sarkofagvraket

Dyklegend

Havsresan träffade under fältveckan en av nordöstra Skånes dykpionjärer, legenden Jan-Inge Bill. Jan-Inge till höger. Han var verksam från 1950-talet till 1980-talet och har gjort många dyk utanför kusten. Jan-Inge berättade att ekosystemet utanför kusten hade förändrats till det sämre ifrån 50-talet till idag. En … Continue reading

Posted in Allmänt, Fältveckan | Kommentarer inaktiverade för Dyklegend

Vad händer?

Minns ni bilderna på de döende fiskarna från förra veckan? Smålandsnytt rapporterar om att mängder av samma art spolats upp, döda, på stränderna på Öland. Finns det ett samband? Tyvärr går det inte riktigt att svara på såhär direkt, eftersom vi är … Continue reading

Posted in Allmänt | Kommentarer inaktiverade för Vad händer?

Hälsa från sälen!

Några av Havsresans dykare besökte idag ett industriavlopp. Denna industri har gjort mycket för att reducera sina utsläpp av industrikemikalier till havet, man har effektiviserat och förbättrat sin tillverkningsprocess på flera sätt, minskat utsläppen av koldioxid, man arbetar med grannkommunerna för … Continue reading

Posted in Allmänt, Fältveckan | Kommentarer inaktiverade för Hälsa från sälen!

Ett avlopp i Östersjön

Här kommer några bilder från ett fullt tillåtet industriavlopp i Hanöbukten, som högst sannolikt håller sin miljöpåverkan inom tillåtna gränser. Det finns tusentals liknande utsläpp i Östersjön, och många släpper ut betydligt mer och värre saker än vi ser här, fortfarande … Continue reading

Posted in Allmänt, Fältveckan | Kommentarer inaktiverade för Ett avlopp i Östersjön

Kungens ålar lever farligt

Kristianstad fyller ju 400 år. Med anledning av detta besökte kungaparet Vattenriket i veckan. En av aktiviteterna för dem var att släppa ut glasål (ålyngel), som förhoppningsvis skall växa till sig, bli vuxna och vandra till Sargassohavet för att föröka sig. Ålen är … Continue reading

Posted in Allmänt, Fältveckan | Kommentarer inaktiverade för Kungens ålar lever farligt