Om Havsresan

Projektet Havsresan har funnits sedan 1990. Det drivs idag vid Lunds universitet med syfte att bidra till att öka havets status. Grundtanken är att om man uppskattar havet och allt det ger oss, ökar också viljan att förvalta det väl. Vi försöker öka respekten för havet genom att lyfta fram tvärgående frågeställningar, goda exempel och visa på mångfalden i de nyttigheter havet ger. Vi  kan naturligtvis inte bortse från de problem som finns, men vi försöker sätta dem i ett sammanhang.

Under Havsresorna skapar vi en ”spelplan” för olika organisationer, som deltar med egna aktiviteter inom Havsresans gemensamma ram. Denna publika del av Havsresan ger föreningar, företag, organisationer och myndigheter möjlighet att mötas, och att synliggöra sitt engagemang, arbete och verksamhet.

Delaktighet och engagemang är viktigt – ju bredare innehåll Havsresan har, desto fler människor når vårt budskap ut till. Det finns egentligen inga begränsningar på vem som kan delta mer än att den verksamhet man bedriver eller representerar ska ha en tydlig koppling till havet.

De publika aktiviteterna bedrivs som avslutade projekt i större eller mindre omfattning. De större arrangemangen har oftast skett i samarbete med en eller flera värdkommuner. Under 2010 var Havsresan i Malmö; 2009 var Simrishamn värdkommun, 2008 och 2011 var projektet begränsat till marin kulturmiljö och bedrevs vid Falsterbohalvön. Värd för 2012 års Havsresa var föreningen Skånes Kust– och Havscenter, och vi höll åter till vid Falsterbohalvön. Under 2013 var vi i 600 år gamla Landskrona, och i år är vi i Kristianstad och Åhus.

Under Havsresan 2014, i 400-årsjubilerande Kristianstad, kommer vi tillsammans med Vattenriket, Högskolan i Kristianstad och alla de andra deltagarna att liksom tidigare år ha som mål att genomföra en serie olika aktiviteter som på olika sätt visar på havets värde. Detta skall göras på ett seriöst sätt, men ändå roligt och intressant så att det skapar intresse och nyfikenhet. Detta tror vi i sin tur leder till att fler människor blir medvetna om värdet av de resurser som finns i och vid havet och behovet av att förvalta dem väl. Målgruppen är den breda allmänheten, även om vi på senare år har lagt allt mer fokus på barn och ungdom.