Kungens ålar lever farligt

Kristianstad fyller ju 400 år. Med anledning av detta besökte kungaparet Vattenriket i veckan.

En av aktiviteterna för dem var att släppa ut glasål (ålyngel), som förhoppningsvis skall växa till sig, bli vuxna och vandra till Sargassohavet för att föröka sig. Ålen är ju en rödlistad och hotad art, så all hjälp är välkommen.

Vi i Havsresan hoppas att det inte går för dessa småttingar, som för de fiskar som några dykare hittade under torsdagen. Dykaren som tog bilderna säger ”dom höll på att dö, det var flera stycken, samt ett par redan döda abborrar”, och såg ”döende/döda tånglakar på varje dyk! Och även annan mindre fisk som såg sjuka ut… De såg liksom förgiftade ut?!?!?”

Något är riktigt fel i Hanöbukten och Östersjön, det vet vi, men det blir mycket tydligt att vi inte kan dröja med åtgärder längre när man ser bilderna sist i inlägget.

Men som vanligt utreder man, trots att det inte alltid finns ordentliga data att tillgå, och ingen vill betala för att börja samla in nya. När utredningen är klar ger politikerna några kronor till fler utredningar.

Under tiden står det allt mer klart att det är riktigt brått. Läget är bortom akut. Det som behövs är resurser, beslut, åtgärder och samordning – helt enkelt handling.

En myndighet, Naturvårdsverket, har nyligen studerat hur arbetet med de miljömål riksdagen ställt upp fungerar. Vad gäller havet skriver de:

Det är inte möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.”

Liknande formuleringar finns för sjöar och vattendrag, övergödning osv.  Om det inte varit en myndighet som gjort utvärderingen skulle man nog skrivit ”mycket snack och litet hockey”. Hade det varit hockey, hade det inte blivit en bronsmedalj, som Tre Kronor fick, utan jumboplats i en gärdsgårdsserie, om ens det.

Det går inte att skjuta upp åtgärderna längre, eller att snåla sig ur situationen och hoppas att det löser sig. Det måste få kosta pengar – och det kommer att kosta pengar, eftersom vi väntat för länge. Det är inte försent, men vi måste alla hjälpa till, och politikerna måste ta impopulära beslut.

I år är det val. Leta upp en politiker som kandiderar till riksdagen, och ställ frågan: –Hur mycket är du beredd att satsa på havsmiljön? Hälsa från kungens ålar.

Foto: Robert Hansson Foto: Robert Hansson Foto: Robert Hansson

This entry was posted in Allmänt, Fältveckan. Bookmark the permalink.