Sarkofagvraket

I gamla tider sade man vid Jeppa-Glansas åladrätt. Idag skulle vi nog säga strax söder om Revhaken, vid Äspet. Där ligger det så kallade Sarkofagskeppet.

Det är väl känt att det ligger där, och man har tidigare både fotograferat och bärgat råhuggna stenkistor från det. Bland annat bärgade en dansk stenfiskare flera stycken i slutet av 1950-talet. En av dem finns idag vid Sankt Annas kapellruin i Åhus (sevärdhet nummer 6 i denna broschyr).

Sarkofagerna är gjorda i gotländsk sandsten, men det är svårt att bestämma hur gamla de är. Det vrak som finns på platsen tros dock vara från 1700-talet.

Det finns naturligtvis en mängd skrönor och historier kring vraket och kistorna. En av de mest spridda är att skeppet tillhörde en prinsessa (rysk, engelsk, holländsk: välj själv version), som mördades när hon kom iland. Kistorna skulle ha innehållit hennes hemgift, som naturligtvis stals av vrakplundrarna.

Det må vara hur det vill med detta. Sarkofagerna finns, men vraket är oftast övertäckt av sand. När Havsresan var på platsen var vraket dock till stor del synligt. Nio stycken stensarkofager kunde räknas, in och stora delar av skrovet syntes tydligt.

Foto: Andreas Vos
Sarkofagskeppet. Lägg märke till spöknätet till höger i bild.

Sarkofagskeppetifrån1700talet4
Spanten var väl synliga.

Tråkigt nog låg ett spöknät intrasslat runt sarkofagerna och vrakets spant.

Sarkofagskeppetifrån1700talet3
Spöknät med nyfångad fisk.

2005 företog en av Havsresans dykare (Patrick Svensson) en inventering utan att påträffa några nät på det förlista 1700-talsskeppet.

Sarkofagskeppet2005vidinventering
Sarkofagskeppet år 2005 – inga spöknät.

Spöknät är ett otyg. En av Havsresans deltagare (Patrik) har tillsammans med Leo Odelberg gjort en film om detta, som är väl värd att se.

 

This entry was posted in Allmänt, Fältveckan. Bookmark the permalink.