En klunk vatten

Saltvatteninflödena minskar utbredningen av syrefria bottnar. Våra kollegor på södra sidan (havsforskarna i Warnemünde) har koll på saltvatteninflödena till Östersjön. Två gånger har sådan inflöden skett under 2014 – det var ett bra år, inflödena har varit sällsynta sedan 80-talets mitt!

Uppdatering: Det senaste inflödet, 13-26 december, uppskattas till att omfatta ca 198 kubikkilometer saltvatten, motsvarande 4 miljarder ton salt! Det är det tredje största inflödet sedan mätningarna började på 1880-talet, och det största på 60 år.

Stormen Egon har säkert också medfört ett inflöde; under nästan ett dygn 10-11 januari 2015 var strömmen vid Öresundsbron sydgående över 3 knop, så det börjar bra.

Putsa upp tyskan och läs mer på denna länk, eller denna. (Det finns en version på engelska också, förresten 🙂

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.