Forskning

Lunds universitet har många forskare som arbetar med havet på olika sätt. Den senaste veckan har ett par av dem uppmärksammats – och vi vill inte vara sämre. Du kan hitta fler havsforskare på Lunds universitets webbsida Havsportalen.

Daniel Conley, professor på Geologiska institutionen, får utmärkelsen Årets geolog för sitt arbete med Östersjön. Genom gedigna studier av sjöar och kustnära ekosystem har han blivit övertygad om att dagens tillstånd för Östersjön beror på människans överutnyttjande av det.

Speciellt övergödningen är problematisk, och han menar att för att förbättra tillståndet i Östersjön måste vi snarast minska tillförseln av näringsämnen.. Daniel är också motståndare till snabba, så kallade ”quick fix”-lösningar, till exempel att pumpa ner syrerikt vatten till döda havsbottnar eller att tillsätta kemikalier i havet för att binda fosfor.

Hans Hanson, professor på Teknisk vattenresurslära på LTH, har i många år arbetat med kusterosion, och har tillsammans med Ystad kommun framgångsrikt genomfört en räddningsaktion som innebär att sand flyttas från ett område där sandmängden hela tiden ökar, och läggs nära stranden i Ystad, där sand försvinner. Eftersom man tillför ny sand, minskar den mängd som annars skulle tagits från stranden, och kustlinjens läge förändras inte.

Detta har gått så bra, så att Hans i somras fick en egen brygga på Saltsjöbaden uppkallad efter sig (f.d. Brygga 4 heter nu professor Hans Hansons brygga).

Både Hans och Daniel har naturligtvis kollegor i sina forskargrupper, och det finns mycket annan havsforskning i Lund, som du kanske är intresserad av. Läs mer på Havsportalen i så fall.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.