När gäddorna leker i vikar och vass…

Gäddorna blir allt färre, och forskarna menar att det beror på att de grunda våtmarker där gäddorna leker försvinner.

Havsmiljöinstitutet driver just nu ett projekt där du kan hjälpa till att kartlägga sådana grunda översvämningsområden längs kusten, och därigenom hjälpa gäddan. Vi vet nämligen inte var alla dessa finns!

Allt du behöver är en mobil med kamera och GPS, något många har idag. Läs mer på projektet Rädda Gäddas webbsidor.

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.