Tumlare!

Mats Amundin, som gästade Havsresan 2012, och forskningsprojektet Sambah har i dagarna presenterat preliminära resultat som visar att det sannolikt finns fler tumlare i bl.a. Hanöbukten än man trott. Glädjande i sig, men fortfarande är hoten många mot vår egen lilla val. Arbetet med analyser fortsätter, och inte förrän mot slutet av året kommer slutresultaten. Vi ser fram mot att genom Sambahs mätningar äntligen få veta mer om tumlarna – för som ni vet: Utan spaning, ingen aning…

 

This entry was posted in Allmänt. Bookmark the permalink.